Оцінка зовнішньої реклами, як каналу розповсюдження реклами

ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ
Неминучість рекламного контакту. Зовнішню рекламу не можна «відключити» або проігнорувати іншим подібним чином, тобто контакт з нею неминучий. Відсутність вибірковості. Зовнішня реклама майже не дозволяє охопити певні сегменти аудиторії, тобто вона не може бути спрямована на споживачів певної статі, віку, професійної приналежності, рівня доходів чи освіти.
Для зчитування рекламних повідомлень не потрібні додаткові пристрої. Скороминущість, короткий час сприйняття рекламного повідомлення в порівнянні з іншими каналами поширення реклами, низькі показники концентрації уваги споживачів реклами.
Широке охоплення локальних ринків у поєднанні з високою частотністю рекламних показів. Зовнішня реклама використовується в якості ефективного засобу впливу на масову аудиторію локальних ринків, коли вибірковість не відіграє значної ролі. Вона забезпечує широке охоплення мобільного населення на місцевих ринках у відносно короткі терміни (в середньому до 30 днів). При цьому зовнішня реклама забезпечує високий рівень частотності при охопленні мобільного населення. Високий рівень охоплення не гарантує запам’ятовування реклами. Зовнішня реклама забезпечує достатньо високий рівень охоплення, а іноді і гарне запам’ятовування рекламних повідомлень. Але високий рівень впливу не означає високий рівень запам’ятовування. Оригінальність і видовищність рекламного повідомлення є важливими критеріями при визначенні здатності аудиторії за його запам’ятовуванню, однак на практиці люди часто не здатні згадати, що саме вони бачили.
Мінливість у відповідності з запитами окремих ринків. Зовнішня реклама може використовуватися на локальних ринках, регіонально і в загальнонаціональному масштабі. При цьому навіть у межах одного ринку, як правило, існує можливість розставляти акценти саме там, де це необхідно, що призводить до часткової вибірковості аудиторії. Лаконічність повідомлення. Зовнішня реклама використовується для передачі простих і коротких повідомлень, так як складні або довгі повідомлення не будуть сприйняті аудиторією.
Найбільша з можливих рекламна площа. Розмірключове засіб залучення уваги. Зовнішня реклама забезпечує рекламодавцеві найбільший розмір з доступних носіїв рекламної інформації. Використання в рекламі кольорового друку разом з яскравим освітленням, а іноді в поєднанні з динамічними елементами, дозволяє рекламодавцеві максимально привернути увагу аудиторії. Стійке негативне ставлення. Більшість людей вважають зовнішню рекламу (особливо вуличну) дратівливим фактором, що значно погыршує зовнішній вигляд як окремих будівель, так і міський ландшафт в цілому.
Проста ідентифікація зовнішнього виду рекламованого пропозиції (товару або послуги) або торгової марки. Якщо рекламне повідомлення щодо лаконічне і образне, а загальне оформлення виразне, міська вулиця може бути чудовим засобом залучення уваги до нової торгової марки при високому рівні частоти рекламних показів. Така форма реклами особливо добре зарекомендувала себе саме при ознайомленні потенційних споживачів з новими пропозиціями або торговими марками. Складне адміністративне регулювання, обмеження і бюрократичні процедури при розміщенні реклами. Розміщення зовнішньої реклами регулюється не тільки федеральним законодавством, але і окремими постановами регіональних і муніципальних органів влади, а також пов’язане з різноманітними обмеженнями.
Низька вартість рекламного контакту. По вартості рекламного контакту зовнішня реклама належить до найменш дорогим каналів поширення реклами. Висока вартість реклами. Незважаючи на відносно низьку вартість рекламного контакту, використання зовнішньої реклами часто пов’язано з досить високими витратами на виробництво і розміщення рекламних матеріалів. До цього також додається необхідність постійного контролю над станом рекламних носіїв і конструкцій. Ці витрати можуть бути надмірно високими для багатьох рекламодавців.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *